Rozwadowski Ośrodek Wsparcia Innowacji


Stalowa Wola, Rynek 30


logo

Usługi BHP;

Stała opieka BHP.

Szkolenia;
    - pracowników administracyjno-biurowych,
    - ­ pracowników pracujących na stanowiskach robotniczych,
    - ­ pracodawców,
    - ­ osoby kierujące pracownikami,
    - ­ szkolenia wstępne dla każdej grupy pracowników,
   
    Wykładowcy rzetelnie i dokładnie realizują programy szkoleń dla poszczególnych grup
pracowników. Sporządzamy instrukcje stanowiskowe, oceny ryzyka zawodowego,
wykonamy audyt, przygotowujemy zakład pracy do kontroli PIP.

Obsługa firm 

w których występują strefy zagrożenia wybuchem ATEX

­ Wykonywanie dokumentów zagrożenia wybuchem
­ Szkolenia ATEX.

Usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej

- Stała opieka nad zakładem pod względem ochrony przeciwpożarowej.
- Wykonanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
- Szkolenia z zakresu ochrony przeciw pożarowej podczas których szczególną uwaga zwracana
    jest na praktyczne aspekty działań ratowniczych i ewakuacyjnych.
- Prowadzenie praktycznych ćwiczeń i pokazów.
- Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych inżynierów pożarnictwa. Przygotujemy obiekty
    do kontroli PSP

Szkolenia pierwszej pomocy


Szkolenia według aktualnych programów lub w/g zapotrzebowania zleceniodawcy.

Szkolenia UTB

Organizacja szkoleń na operatorów takich urządzeń jak :
    ­ żurawie przenośne, przewoźne, przenośnych i samojezdnych kat.IIż
­     suwnice sterowane z poziomu roboczego kat. II S
    ­ wózki jezdniowe kat. II WJO wraz z bezpieczną wymianą butli
­     podesty ruchome kat. IP wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe, przewoźne.

Ochrona środowiska

Opieka nad ochroną środowiska u zleceniodawcy
Wykonywanie stosownych raportów.
Przygotowanie do kontroli zewnętrznych, ­ sporządzanie wniosków takich jak;
- pozwolenie nie na gospodarowanie odpadami,
- pozwolenie na emisję gazów,
- zgłoszenie instalacji mających szkodliwy wpływ na środowisko,
- ­ doradztwo i interpretacja przepisów,
­ szkolenie pracowników
­ identyfikacja zagrożeń oraz podjęcie czynności w celu ich likwidacji,
­ sporządzanie okresowych analiz.

Obrona Cywilna - zarządzanie kryzysowe

­ Prowadzenie w imieniu zleceniodawcy spraw dot. OC.
­ Wykonywanie stosownych raportów.
­ Przygotowanie do kontroli zewnętrznych.
­ Doradztwo i interpretacja przepisów.
­ Szkolenie pracowników i przeprowadzanie ćwiczeń.
­ Sporządzanie okresowych analiz.

Doradztwo zawodowe

­ Ukierunkowanie młodzieży i dorosłych przy wyborze zawodu i poszukiwaniu pracy.

Opinie techniczne

­ Przygotowywanie opinii technicznych dot. sprawności , przydatności i dostosowania do
obowiązujących przepisów krajowych i unijnych /CE/.
Sporządzanie wyceny maszyn ,urządzeń i pojazdów samochodowych.

Sporządzanie wniosków

­ Pomoc przy sporządzaniu wniosków od strony technicznej.
Wystawianie opinii o innowacyjności

Obsługa firm

­ kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP , ochrony przeciwpożarowej ,Obrony cywilnej 
i ochrony środowiska.
­Galeria zdjęć

Zdjęcie nr 1
Zdjęcie nr 2
Zdjęcie nr 3
Zdjęcie nr 4