ROZWADOWSKI OŚRODEK WSPARCIA INNOWACJI

ZAPRASZA  NA

SZKOLENIOWE DLA SŁUŻBY BHP, PRACODAWCÓW, KADRY KIEROWNICZEJ

Tematyka szkolenia dotyczy również działaczy Społecznej Inspekcji Pracy

1.      SZKOLENIA OKRESOWE W/G PROGRAMÓW PRZEWIDZIANYCH W KODEKSIE PRACY DLA W/W GRUP.

2.      Zajęcia programowe poszerzone są o systemowe zarządzanie bezpieczeństwem w zakładzie pracy:

a. Zarządzanie wypadkami

·         Przykłady podziału zdarzeń wypadkowych

·         Model piramidy bezpieczeństwa

·         Wskaźniki

·         Wizualizacja

b. Zagrożenia na stanowisku pracy

·         Ocena ryzyka

·         Wizualizacja

c. Maszyny i instalacje

·         Wizualizacja - media, panel sterujący,

·         Lock Out-Tag Out LOTO

·         6S - system standaryzacji stanowiska pracy

d. Metody analizy zdarzeń wypadkowych

·         5Why

·         Diagram Ishikavy (rybia ość)

·         Tree of causes (drzewo przypadku)

e. Audyty.

·         Audyty krzyżowe

·         Audyty behawioralne

f. Budowanie kultury bezpieczeństwa.

 

3.      PANEL OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ POŚWIĘCONY BĘDZIE OPRERATOM WYMAGANYM PRZEZ ZNOWELIZOWANĄ USTAWĘ O ODPADACH.

 

Zajęcia poprowadzą wykładowcy z PIP , Służby BHP oraz PSP posiadający doświadczenie w pracy na terenie kraju i UE./ w sprawie szczegółów proszę kontakt telefoniczny/.

W razie zgłoszonych potrzeb zorganizowany zostanie panel dotyczący bezpieczeństwa maszyn poparty na aktualnych przepisach prowadzony przez doświadczonego audytora wykonawcy dokumentacji w tym zakresie.

Terminy szkoleń zostaną podane w najbliższym czasie.

 Kontakt w/s szkolenia ROWI Zbigniew Laskowski zl@rowi.edu.pl

tel. 606-100-253

                                                                                                  Zapraszam

                                                                                   Zbigniew Laskowski

ZAPRASZAM  NA  SZKOLENIA  ITB  ORAZ  ENERGETYCZNE.

  

 

 

 

*************************************

 

                     

*************************************

 

 

*************************************